Білокоровицька громада
Олевський район, Житомирська область

Програма соціально - економічного розвитку та інвестиції

План ​економічного і соціального розвитку
Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Білокоровицька сільська об’єднана територіальна громада Житомирської області (далі – ОТГ) створена відповідно до рішення сесії Білокоровицької сільської ради VІІ скликання №55 від 25.07.2016 року «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області. На півночі і заході межує з Олевською ОТГ, на півдні – з Ємільчинським районом Житомирсської області, на сході- з Лугинським районом Житомирської області. Площа – 110,04 кв. км. Населення – 6116 осіб.. До складу ОТГ входять 3 населені пункти: с.Білокоровичі, смт. Нові Білокоровичі,  смт. Бучмани.

Центр громади – с.Білокоровичі. Відстань до обласного центру м. Житомира автошляхами – 150 км. Відстань від Києва 200 км та 4 км до автотраси Київ-Ковель.

План економічного і соціального розвитку Білокоровицької ОТГ Житомирської області на 2017 рік (далі – План) розроблена Білокоровицькою сільською радою відповідно до вимог Законів України «Про добровільне об’єднання громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», рішення  XІІІ сесії VІІ скликання  Житомирської обласної ради від 22.12.2016 року № 412 «Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік», рішення  XІІ сесії VІІ скликання  Олевської районної ради від 27.12.2016 року № 147 «Про Програму економічного і соціального розвитку Олевського району Житомирської області на 2017 рік».

План передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зі створення у 2017 році сприятливих умов для соціально-економічного розвитку Білокоровицької ОТГ.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку територіальної громади та можливостей місцевого бюджету  на 2017 рік, визначено головні проблеми, основні напрями соціально-економічного розвитку  територіальної громади у 2017 році та заходи щодо їх реалізації.

План сформовано на основі пропозицій та прогнозів структурних підрозділів сільської ради, в.о. старост, підприємств, установ і організацій, з урахуванням стратегічних напрямів, визначених у Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 19.03.2015 № 1403, завдань, планів, заходів на 2015-2017 роки з їх реалізації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 та рішенням обласної ради від  10.09.2015 № 1585 «Про затвердження плану заходів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року».

На підставі аналізу тенденцій соціально-економічного розвитку у попередніх роках в програмі визначені прогнозні показники, а за урахуванням оцінки ресурсного потенціалу, змін у законодавчих та нормативно-правових актах, наявних проблем та можливих ризиків та нагальних потреб – основні напрями та заходи, спрямовані на досягнення її мети та стратегічних пріоритетів розвитку громади.

Організацію виконання Плану забезпечує  сільська рада Білокоровицької територіальної громади.

З метою оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів сільська рада  забезпечуватиме проведення          моніторингу виконання Плану за результатами роботи за перше півріччя та 9 місяців 2017 року, а після завершення терміну дії  – підготовку річного звіту про її виконання. 

У ході виконання Плану до неї можуть вноситися зміни і доповнення, які в установленому порядку подаються на розгляд і затвердження сільській раді.

Загальна характеристика соціально-економічного розвитку Білокоровицькоїоб’єднаної територіальної громади  на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення Плану соціально-економічного розвитку Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади  на 2017рік

 

1. Білокоровицька сільська  рада

2. Розробник Плану

2. Заступники сільського голови, управління та відділи сільської ради

 

3. Співрозробники Плану

3. Виконавчий апарат сільської ради

 

4. Відповідальний виконавець Плану

4. Білокоровицька сільська  рада

 

5. Учасники Плану

5. Виконком сільської ради, підприємства комунальної власності, суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, громадські організації, населення громади.

За згодою: Управління  Держпродспоживслужби в Олевському районі, Олевське управління водного господарства, ПАТ «Олевське  ШБУ-42»

 

 

6. Термін реалізації Плану

6. 2017 рік

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Плану

7. Державний, обласний, районний,

сільський бюджети

Основна мета розвитку громади у 2017 році:

План спрямований:

 • на виконання заходів Стратегічного плану сталого розвитку;
 • створення умов для зміцнення потенціалу громади на основі ефективного функціонування реального сектору економіки та розвитку підприємництва;
 • створення умов для економічного зростання  шляхом сприяння залучення інвестицій та впровадженню підприємствами інноваційних і інвестиційних проектів, спрямованих  на виробництво конкурентоспроможної  продукції із  застосуванням ресурсозберігаючих технологій, надання їм всебічної підтримки (юридична, організаційна, презентаційна);
 • забезпечення ефективного використання земельних ресурсів;
 • підвищення рівня добробуту населення, збереження історико-культурної спадщини,   співпрацю між громадськістю, бізнесом і владою, розвиток та формування сучасної інфраструктури, покращення екологічної безпеки території громади.

Цілями діяльності об’єднаної територіальної громади є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Основні завдання та заходи на 2017 рік:

 • забезпечення виконання заходів, передбачених даним планом соціально-економічного розвитку Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади;
 • забезпечення виконання доходної  частини бюджету;
 • забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;
 • реконструкція об’єктів соціальної сфери;
 • створення сприятливих умов для розвитку виробництва;
 • забезпечення підвищення  конкурентоспроможності осіб без професії, особливо молоді та економічно-активного населення;
 • вжиття ефективних заходів щодо легалізації трудових відносин та детінізації доходів населення ОТГ, зокрема шляхом проведення постійної  роз’яснювальної  роботи;
 • подальший розвиток сучасної торговельної інфраструктури  споживчого ринку з пріоритетним орієнтиром  на забезпечення  населення широким асортиментом  товарів і послуг;
 • проведення заходів по упорядкування комунального майна;
 • забезпечення відкритості для бізнесу інформації  про вільні земельні ділянки та приміщення на території громади для започаткування нової підприємницької справи;
 • представлення туристичного потенціалу об’єднаної територіальної громади на міжобласних туристичних маршрутних виставкових  заходах;
 • забезпечення доступності медицини, освіти;
 • впровадження нових педагогічних технологій, розширення кількості предметів з поглибленим вивченням, покращення роботи з обдарованими учнями, активізацію участі учнів в олімпіадах і конкурсах;
 • збереження та подальший розвиток  культурного потенціалу;
 • забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти;
 • покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно – іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення практик інвестування у засобах масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на інвестиційних форумах;
 • забезпечення відкритості та прозорості, об’єктивного та всебічного інформування територіальної громади про діяльність сільської ради.

Очікувані результати:

 • забезпечення створення фінансової основи для планомірного досягнення стратегічних цілей Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади;
 • стабільне функціонування бюджетної системи;
 • збільшення  надходження платежів до бюджету;
 • залучення інвестицій на  розвиток громади;
 • проведення інвентаризації земельних ділянок;
 • розвиток інфраструктури та інженерних мереж  ОТГ ;
 • створення умов для підтримки підприємництва;
 • збільшення кількості внутрішніх та в’їзних туристів та екскурсантів;
 • сприяння забезпеченню здорового способу життя населення;
 • підвищення ефективності управління комунальним сектором економіки;
 • упорядкування комунального майна, забезпечення контрольованості його використання;
 • підвищення відповідальності керівників об’єктів комунальної власності;
 • підвищення якості освіти;
 • збереження мережі  дошкільних закладів;
 • збільшення питомої ваги населення, що обслуговується на засадах сімейної медицини;
 • забезпечення  комплексного підходу до вирішення питання підтримки учасників антитерористичної операції та їх родин;
 • ліквідація підтоплення території;
 • поліпшення екологічної ситуації на території Білокоровицької ОТГ;
 • спрямування зусиль на підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТА ЗАХОДИ РОЗВИТКУ БІЛОКОРОВИЦЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2017 РОЦІ

 

 

п/п

 

 

Найменування

Завдання

 

 

Найменування

заходу

 

Обсяг

фін.

ресурсів,

тис.грн.

2017 рік

 

 

Виконавці

Бюджет ОТГ

Держав

ний

бюджет

Обласний бюджет

Інші

 1. Об’єкти реконструкції, капітального будівництва

1.1

Капітальний ремонт даху

Капітальний ремонт даху ДНЗ «Ромашка» №14 по вул. Гагаріна, 13а с. Білокоровичі

477,534

 

378,534

 

99,0

Сільська рада

1.2

Капітальний ремонт покрівлі

Капітальний ремонт покрівлі сільського Будинку культури в с. Білокоровичі

900,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.3

Капітальний ремонт

Капітальний ремонт сільського Будинку культури в с. Білокоровичі

100,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.4

Капітальний ремонт покрівлі

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №3 в смт. Нові Білокоровичі по вул. Довженка, 3

 

480,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.5

Капітальний ремонт системи опалення

Капітальний ремонт системи опалення Новобілокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Довженка, 2 смт. Нові Білокоровичі

1413,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.6

Переобладнання системи опалення із встановленням котлів

Переобладнання системи опалення із встановленням котлів для опалення будинку культури по вул. Довженка,  8 в смт. Нові Білокоровичі

900,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.7

Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій

Вуличне освітлення

300,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.8

Заходи з впровадження енергозберігаючих технологій

Виготовлення проектно-кошторисної документації на вуличне освітлення

180,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.9

 

Ремонт адмін. приміщення сільської ради

1200,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.10

 

Закупівля орг.техніки на апарат сільської ради

200,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.11

Капітальний ремонт

Капітальний ремонт теплової мережі

Новобілокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Довженка, 2 смт. Нові Білокоровичі Олевського району Житомирської області

162,702

 

162,702

 

 

Сільська рада

1.12

 

Встановлення огорожі біля ДНЗ №3 в смт. Нові Білокоровичі

50,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.13

 

Встановлення огорожі біля ДНЗ №14 «Ромашка» в

 с. Білокоровичі

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

1.14

 

Будівництво дитячого майданчика біля ДНЗ №3 в смт. Нові Білокоровичі

45,0

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада

1.15

 

Заміна вікон в ДНЗ №3 в смт. Нові Білокоровичі по вул. Довженка, 3

140,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

 

 

 

1.16

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Облаштування внутрішніх туалетів Бучманівської

 ЗОШ I-II ступенів Білокоровицької сільської ради Житомирської області»

22,0

 

 

 

 

 

Сільська рада

1.17

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт даху Бучманівської ЗОШ I-II ступенів Білокоровицької сільської ради Житомирської області»

40,883

 

 

 

 

 

Сільська рада

1.18

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво корпусу початкових класів Новобілокоровицької ЗОШ I-III ступенів №3 Білокоровицької сільської ради Житомирської області»

338,1

50,0

288,1

 

 

 

Сільська рада

1.19

Виготовлення проектно-кошторисної документації

Виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівницто дитячого майданчику біля багатоквартирного будинку №6 по вул.Довженка смт.Нові Білокоровичі»

9,136

 

9,136

 

 

 

Сільська рада

2. Санітарна очистка та утримання об’єктів благоустрою громади

2.1.

Санітарна очистка території

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та оплата за розміщення ТПВ на  сміттєзвалищі

100,0

 

 

 

 

Сільська рада,

Новобілокоровицьке БКП

2.2

Санітарна очистка території

Вивіз ТПВ з усіх вулиць громади згідно  графіку

Кошти мешканців громади у відповідності до укладених договорів

 

 

 

 

Сільська рада, Новобілокоровицьке БКП

2.3

Санітарна очистка території

Облаштування діючих сміттєзвалищ

50,0

 

 

 

 

Сільська рада

2.4

Санітарна очистка території

Закупівля урн для сміття

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

2.5

Санітарна очистка території

Придбання контейнерів для сміття

100,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

2.6

Утримання мережі освітлення території громади

Закупівля матеріалів та обладнання системи освітлення

200,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

2.7

Застосування енергозберігаючих технологій вуличного освітлення

Закупівля модифікованих зонних багатотарифних лічильників обліку електричної енергії

 

15,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

2.8

Утримання мережі освітлення території громади

Закупівля енергозберігаючих ламп вуличного освітлення

25,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

2.9

Санітарна очистка території

Придбання спецтехніки для вивозу сміття та обладнання по ньому

1200,0

 

 

 

 

Сільська рада

2.10

Благоустрій території,

Придбання екскаватора зі змінним обладнанням

1100,0

200,0

900,0

 

 

Сільська рада

2.11

Утримання об’єктів благоустрою

Утримання сільського кладовища, військового кладовища

300,0

 

 

 

 

Сільська рада

2.12

Утримання зелених насаджень

Видалення аварійних дерев на території громади

30,0

 

 

 

 

 

 1. Житлово-комунальне господарство та впровадження житлової політики

3.1

Формування тарифів на послуги водопостачання, водовідведення, утримання житлових будинків  та вивозу ТПВ

Розробка економічно-обгрунтованих тарифів.

 

Згідно розрахунку БКП

 

 

 

 

Новобілокоровицьке БКП , Сільська рада

3.2

Виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоповерхових будинках»

Сприяти жителям багатоповерхових житлових будинків у визначенні управителя даних будинків

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Сільська рада, Новобілокоровицьке БКП

3.3

Індивідуальне житлове будівництво

Сприяти мешканцям громади у вирішенні питань побудови індивідуальних житлових будинків, будівництві нових будинків на власних земельних ділянках

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Сільська рада

3.4

Благоустрій території

Впорядкувати існуючі квартали житлової забудови, домогтися здійснення їх благоустрою

Кошти мешканців житлових будинків

 

 

 

 

Сільська рада Новобілокоровицьке БКП

3.5

Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків

Створення ОСББ в багатоповерхових комунальних житлових будинках

Кошти мешканців комунальних будинків

 

 

 

 

Сільська рада, мешканці  комунальних будинків

3.6

Об’єднання співвласників багатоповерхових будинків

Надання співфінансування на проведення капітальних ремонтів ОСББ

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

Сільська рада

3.7

Енергозбереження

.Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №16 по вул. Довженка смт. Нові Білокоровичі

150,0

 

 

 

 

 

 

Сільська рада

3.8.

 

Капітальний ремонт вуличних мереж системи водопостачання смт.Нові Білокоровичі.

Автоматизація систем управління станцій I та II підйому

500,0

 

 

 

 

Сільська рада

3.9

 

Фінансова підтримка НБКП

300,0

 

 

 

 

Сільська рада

 1. Шляхове господарство

4.1

Капітальний ремонт

Капітальний ремонт вул. Червоноармійська,.Космонавтів, вул.. Лісова, провулку Степана Тудора с. Білокоровичі, вул. Переїздна смт. Нові Білокоровичі, вул. Садова, вул.. Центральна смт. Бучмани

500,0

 

 

 

 

Сільська рада, служба автомобільних доріг

4.2

Безпека дорожнього руху

Встановлення «лежачих поліцейських»

10,0

 

 

 

 

Сільська рада, служба автомобільних доріг

4.3

Утримання доріг на території громади

Утримання доріг в зимовий період

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

4.4

Утримання доріг на території громади

Приготування піскосуміші для посипки доріг

20,0

 

 

 

 

Сільська рада

4.5

Утримання вуличного освітлення

Обслуговування вуличного освітлення

 

 

 

 

 

ПП Борисюк, сільська рада

4.6

Утримання вуличного освітлення

Заміна діючих світильників вуличного освітлення

 

 

 

 

 

ПП Борисюк, сільська рада

4.7

Утримання вуличного освітлення

Заміна електролампочок вуличного освітлення на енергоефективні

 

 

 

 

 

ПП Борисюк, сільська рада

4.8

Капітальний ремонт

Коригування кошторисної документації по капітальному ремонту доріг

20,0

 

 

 

 

Сільська рада

 1. Земельні питання

5.1

Інвентаризація  земель,

розробка генерального плану території громади

Проведення інвентаризації земель на території громади, впорядкування договорів оренди земельних ділянок

 

300,0

 

 

 

 

Спеціалісти сільської ради

5.2

 

Проведення грошової оцінки землі в межах населених пунктів ОТГ(смт. Нові Білокоровичі)

100,0

 

 

 

 

Спеціалісти сільської ради

5.3

Підтримка підприємництва

Визначення переліку земельних ділянок для передачі в оренду на конкурсних засадах для здійснення підприємницької діяльності

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Спеціалісти сільської ради

5.4

Індивідуальне житлове будівництво

Виділення та оформлення земельних ділянок під житлову забудову

 

Кошти забудовників

 

 

 

 

Сільська рада

 1. Соціальний захист

6.1

Матеріальна допомога

Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах

160,0

 

 

 

 

Сільська рада

6.2

Здійснення заходів щодо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом

 

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

Сільська рада

6.3

Здійснення заходів щодо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Святкування та надання подарунків до дня Святого Миколая, Новорічних  свят для дітей, що перебувають під соціальним супроводом

 

В межах кошторисних призначень,

 а також спонсорські кошти

 

 

 

 

Сільська рада

6.4

Розробка документів стратегічного планування

Виготовлення соціального паспорту ОТГ.

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Сільська рада

6.5

Здійснення заходів щодо дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Захист майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

 

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Сільська рада

6.6

 

Пільгове перевезення по укр. залізниці та автошляхами жителів громади пільгових категорій

10,0

 

 

 

 

Сільська рада

6.7

 

Придбання медикаментів для інвалідів

15,0

 

 

 

 

Сільська рада

6.8

 

Оздоровлення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

50,0

 

 

 

 

Сільська рада

7. Поліпшення  матеріально-технічної бази закладів медицини, освіти, культури

7.1.

Покращення якості обслуговування

Капітальний та поточний ремонт АЗПСМ

 с. Білокоровичі

40,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.2.

Покращення якості обслуговування

Капітальний та поточний ремонт Бучманівського ФАП смт. Бучмани

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.3.

Покращення якості обслуговування

Капітальний та поточний ремонт АЗПСМ смт. Нові Білокоровичі

150,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.4

Благоустрій

Будівництво навісу для твердого палива ДНЗ №14 «Ромашка» с. Білокоровичі

10,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.5

Поточний ремонт

Поточний ремонт Будинку культури смт. Бучмани

 

 

 

 

 

Сільська рада

7.6

Поточний ремонт

Поточний ремонт Новобілокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 смт. Нові Білокоровичі

40,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.7

Поточний ремонт

Поточний ремонт Білокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 с. Білокоровичі

50,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.8

Поточний ремонт

Поточний ремонт Новобілокоровицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 смт. Нові Білокоровичі

45,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.9

Поточний ремонт

Поточний ремонт Бучманівської ЗОШ I-II ступенів смт. Бучмани

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.10

Поточний ремонт

Поточний ремонт ДНЗ №3 смт. Нові Білокоровичі

100,0

 

 

 

 

Сільська рада

 

7.11

Поточний ремонт

Поточний ремонт ДНЗ №21 смт. Нові Білокоровичі

20,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.12

Поточний ремонт

Поточний ремонт Будинку культури смт. Нові Білокоровичі

100,0

 

 

 

 

Сільська рада

7.13

Покращення якості обслуговування

Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров’я ОТГ

45,0

 

 

 

 

Сільська рада

8. Збереження національних традицій та культурної спадщини

8.1

Відновлення та збереження історичної та культурної спадщини

Сприяння організації заходів, спрямованих на збереження національних традицій та обрядів, мистецтв та самобутніх ремесел

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

Сільська рада

9. Безпека життєдіяльності

9.1

Природна та техногенна безпека

Запобігання пожеж

В межах кошторисних призначень

 

 

 

 

Місцева пожежна охорона

9.2

Забезпечення правопорядку

Посилення роботи дільничних офіцерів поліції шляхом проведення подвірних обходів, роботи з підобліковими особами, особами, схильними до правопорушень, молоддю громади

Не потребує фінансування

 

 

 

 

Дільничні офіцери поліції

10. Організація дозвілля мешканців громади

10.1

Заходи з організації дозвілля мешканців громади

Організація і проведення масових заходів:

- Дня села, селищ

- Дня Незалежності

- Свята Деруна та інше.

 

30,0

 

 

 

 

Сільська рада

10.2

Заходи з організації дозвілля мешканців громади

Облаштування новорічної ялинки, створення футбольної команди ОТГ, розробка та фінансування плану розвитку культури та спорту громади

50,0

 

 

 

 

 

Сільська  рада

 
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПЛАНУ
Нормативно-правове забезпечення

Для забезпечення реалізації Плану передбачається прийняття ряду рішень сесії, виконкому сільської ради, регуляторних актів на підставі чинного законодавства, спрямованих на забезпечення реалізації завдань Плану економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади  на 2017 рік.

Фінансове забезпечення

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Планом економічного і соціального розвитку Білокоровицької об’єднаної територіальної громади на 2017 рік,  здійснюватиметься за рахунок: коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним  територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку); коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної  територіальної громади; інших джерел не заборонених законодавством. Фінансування Плану може здійснюватися підприємствами всіх  форм  власності, іншими юридичними особами.

Виходячи з фінансових можливостей бюджету поточного року, розробляється техніко-економічне обґрунтування вартості заходів, проектно-кошторисна документація на забезпечення реалізації завдань Плану економічного і соціального розвитку територіальної громади та вносяться зміни сесією ради у заходи Плану з послідуючим виконанням.  

Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Плану здійснюватиме виконком та апарат сільської ради.

Орган, що забезпечує організацію виконання Плану, на протязі року має представляти техніко-економічне обґрунтування вартості заходів для включення змін у витрати бюджету сільської ради та вносить пропозиції щодо змін до Плану.

Інформування про стан реалізації завдань Плану економічного і соціального розвитку  об’єднаної територіальної громади та участь громадськості в її реалізації

З метою   підвищення рівня участі населення, суб’єктів господарювання  у виконанні заходів економічного і соціального розвитку  об’єднаної територіальної громади, Планом передбачається:

-  висвітлення в засобах масової інформації, інформаційному бюлетені та дошці оголошень сільської ради проблем та напрямків розвитку об’єднаної  територіальної громади;

- розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення, суб’єктів господарювання у виконанні заходів економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади, у тому числі юнацтва та молодого покоління,  забезпечення широкої інформованості з проблем життєдіяльності громади та території громади;

- участь активу вуличних комітетів, громадських організацій громади у виконанні заходів Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.