Білокоровицька громада
Житомирська область, Коростенський район

Конкурс

Дата: 21.02.2019 11:51
Кількість переглядів: 1415

Фото без опису

Фото без опису

Україна

БІЛОКОРОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесія                                                                                         VII скликання

 

від  20.02.2019 року                       № 629

 

Про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади

3 метою врахування сучасних тенденцій соціально-економічного та куль­турного розвитку Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади, важливості формування позитивного іміджу території  відповідно до статті 22, п.49 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рекомендації постійної комісії сільської ради з гуманітарних питань сільська рада                                                                                                    

ВИРІШИЛА:

 1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади з 21 лютого 2019 року по 9 квітня 2019 року.
 2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади (додаток 1).
 3. Затвердити склад комісії з питань проведення конкурсу та  визначення переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади (додаток 2).
 4. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з  гуманітарних питань.

 

Сільський голова                                                                               С.Л. Коцур

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії сільської ради від 20.02.2019 року №629

 

                     ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу  на  створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади

I. Загальні положення.

 1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади (далі - Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової винагороди переможцям тощо.
 2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Білокоровицької сільської ради, Олевського району, Житомирської області.
 1. Мета i завдання конкурсу.
 1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади, а саме:
 • створення ескізу герба та прапора Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади;
 1. Завданнями конкурсу є:
 • залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади;
 • пробудження у мешканців об’єднаної територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
 • розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади (герба, прапора).
 1. Порядок та терміни проведення конкурсу.
 1. Конкурс проводиться з 21 лютого по  9  квітня 2019 року в наступні етапи та строки:
 1. етап - подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт - з 21.02.2019 р. по 21.03.2019 р;
 2. етап - перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих - з 22.03.2019 по 26.03.2019;
 3. етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 27.03.2019 по 8.04.2019;
 4. етап – підбиття підсумків громадського голосування – 9.04.2019р.
 5. етап - затвердження Білокоровицькою сільською радою офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади на сесії сільської ради.
  1. Проекти зображень (макетів) герба та прапора Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади надаються у відділ освіти, культури, молоді та спорту Білокоровицької сільської ради за адресою: 11055, с.Білокоровичі, вул. Тараса Шевченка, 69 а, Олевського району, Житомирської області.

Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді,  надсилаються на електронну адресу Білокоровицької сільської ради 04343487@mail.gov.ua  з поміткою у назві теми ли­ста «Герб та прапор Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади »

  1. Кінцевий термін подання проектів зображень (макетів) герба та прапо­ра - 21 березня 2019 року.
  2. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті  3.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.
  3. Проекти зображень (макетів) герба та прапора, подані на Конкурс, не повертаються.
  4. Виконавчий комітет Білокоровицької сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.
 1. Порядок участі у конкурсі.
 1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так i юридичні особи.
 2. Участь у конкурсі безкоштовна.
 3. Для участі  у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та до­кументи визначені розділом 5 цього Положення (додаток 1).
 4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у piзних номінаціях.
 5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подаль­ше редагування та використання з метою проведення конкурсу.
 6. У разі  надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає yci документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.
 7. До     проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

-Прізвище, ім’я, по-батькові;

 • Адреса;
 • Контактні телефони;

- Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

   •                                  V.  Вимоги до конкурсних робіт.
 1. Вимоги до ескізу герба та прапора об’єднаної територіальної громади

Герб об ’єднаної територіальної громади

 1. Ескіз герба Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної  громади пови­нен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі i комп’ютерна графіка.
 2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів громади, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати населені пункти Білокоровицької ОТГ серед інших населених пунктів.

Прапор об’єднаної територіальної громади

 1. Ескіз прапора Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної  громади по­винен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі i комп’ютерна графіка.
 1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора об’єднаної територіальної громади учасник подає (надсилає):
 • кольорове зображення герба об’єднаної територіальної громади;
 • короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів;
 • кольорове зображення прапора територіальної громади;
 • короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів i символів.
 1. Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних  із виникненням та розвитком населених пунктів Білокоровицької ОТГ, розкриття змісту назви с.Білокоровичі, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.
 1. Визначення переможців Конкурсу.
 1. Комісією з питань проведення Конкурсу в термін до 9 квітня 2019 року проводиться засідання щодо розгляду проектів зображень (макетів) герба та прапора. За результатами засідання визначаються кращі ро­боти (по 1 в кожній номінації Конкурсу).
 2. Кожен проект оцінюється за критеріями:
 • глибина висвітлення та оригінальність розкриття теми;
 • зміст;
 • композиційна цілісність та художня довершеність.

 

 1. Проекти-переможці набувають статусу офіційних символів Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади та використовуються відповідно до Положення про використання символіки Білокоровицької ОТГ.

                              VII. Нагородження переможців Конкурсу.

 

 1. Автор або автори проектів-переможців відзначаються грошовою премією в розмірі 3000 (три тисячі) гривень (по 1500 грн. у кожній номінації).

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Н.В. Любиченко

                                                  
 

додаток 1до положення

Голові конкурсної комісії

Содель Т.П.

                                                    ___________________________
                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                           _________________________________
                                 (місце проживання)

                                                        _________________________________
                                (контактний телефон)

                                                       _________________________________

                               (електронна пошта)
 


ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки

Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

      Прошу мені дозволити участь у конкурсі зі створення ескізу герба та прапора Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади.

    З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади ознайомлений та погоджуюсь.

 

 

______________                                                             _____________________

          (число)                                                                 (підпис,прізвище,ініціали)

 

 

 

 

 

           

Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради

 від 20.02.2019 року №629

СКЛАД

комісії з питань проведення конкурсу та  визначенню переможців конкурсу на кращу офіційну символіку Білокоровицької сільської об’єднаної територіальної громади

 

Голова комісії

 

Содель                                               

Тетяна Петрівна                                              - заступник сільського голови                       

Члени комісії:

Горай

Ольга Іванівна                                                  - активіст громади

 

Любиченко

Наталія Володимирівна                                   - секретар сільської ради

 

Чамор                                                                                                                            

Віктор Іванович                                                - активіст громади, художник      

 

Дорош                                                          

Людмила Павлівна                                          - в.о. старости

                                                                        смт.Нові Білокоровичі

Скрипник                                                       

Ольга Володимирівна                                       - діловод смт. Бучмани

Ленч Тамара Миколаївна                              - спеціаліст з питань культури молоді та спорту


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь